Richtlijnen Osmtj Nederland 


Onze Orde is een besloten genootschap van Broeders en Zusters, waarvan een deel geridderd, de "Tempeliers".                         
Onze Groot Priorij heeft tevens een divisie "Cavalaria Templari", broeders en zusters gekleed in de zogenoemde "zwarte lederen vestjes" voorzien van patches, niet te verwarren met motorclubs, wij zijn zeker GEEN MC!!!

Wij vinden kennis over o.a. de geschiedenis  van de Tempeliers erg belangrijk en vragen dus ook uw interesse hierin.

Bij toetreding tot de Orde zal een korte cursus gevolgd worden om enige basiskennis te vergaren, pas daarna is doorstroming mogelijk.        

Maatschappelijke interesse, waarden en normen staan bij ons hoog in het vaandel.  

Wij respecteren de Historische regels van de Orde, haar Tradities, haar gewoonten en Rituelen.    

Wij zijn als Orde maatschappelijk representatief en zijn samengesteld uit alle lagen van de bevolking, iedereen is voor ons gelijk!

Wij zetten ons in voor mens, dier, en milieu.

Wij beschouwen het als onze taak hulp te bieden/minderbedeelden
en hulpbehoevenden, daar waar nodig is.
Wij steunen dan ook diverse goede doelen, vaak op eigen initiatief van onze Broeders en Zusters.

Wij geloven in het bestaan van GOD, als Opperwezen, als Bouwmeester van het Heelal. Wij geven géén definitie aan het Opperwezen en laten iedereen vrij zich daar een persoonlijke mening over te vormen.     

Wij vragen onze leden de opvattingen van anderen te respecteren, ieder individu heeft zijn eigen waarheid.                                             

Wij verwerpen iedere vorm van godsdienst oorlogen en wijzen elke vorm van agressie, geweld en terrorisme af.  Wij verzetten ons tegen iedere vorm van onrechtvaardigheid, onderdrukking en discriminatie door welke      bevolkingsgroep dan ook !