Wie zijn wij

Wij zijn een Tempeliers Orde die bijna 950 jaar geleden werd opgericht… (officieel in 1118 na Christus).                                                           
De Tempeliers, genoemd naar de Tempel van Salomo in Jeruzalem, beschermden aanvankelijk pelgrims die door de Heilige Landen reisden, maar evolueerden uiteindelijk naar een machtige militaire macht die oorlog voerde om het Heilige Land te beschermen tijdens de kruistochten.

De hedendaagse Tempeliers halen hun inspiratie uit de hoogste idealen en waarden van de middeleeuwse Orde van de Tempeliers. "OSMTJ betreft een private vereniging en gemeenschap van Brothers & Sisters, en een Orde van Ridders, die in navolging van de historische voorgangers: "The Templars", streven naar de perfectie van de mensheid in het algemeen, en van onze Brothers & Sisters in het bijzonder, door een ideaal van Vrede, Liefde , Nederigheid en Broederschap toe te passen en dit volgens de eeuwenoude overgeleverde traditie, rekening houdend met de huidige maatschappelijke tendensen en ontwikkelingen. 

Wij respecteren de historische regels van de traditie en respecteren hierbij de overgeleverde gebruiken, gewoonten en rituelen. 

Wij zijn als Orde sociaal representatief en verzetten ons uitdrukkelijk tegen elitarisme. 

Wij zijn samengesteld uit alle lagen van de bevolking, ongeacht ras, geslacht, leeftijd, levensbeschouwing en opleidingsniveau. 

Als 'groep' willen we de samenleving waarin we leven weerspiegelen en willen we oplossingen bedenken voor een meer welvarende wereld door middel van grondige studie, denkwerk en communicatie. 

We bevorderen historische studies, heraldiek en de genealogie van de Orde en promoten, door de waarden van vriendschap, loyaliteit en respect, gevoelens van universele broederschap en idealen van solidariteit.

Met onze kennis en kunde willen wij ons inzetten voor de bescherming van onze medemens, de zwakkeren in de samenleving, in het algemeen en het welzijn van dieren & natuur in het bijzonder, en beschouwen wij het als onze bijzondere missie en plicht om hulp te bieden aan derden, aan de armen en behoeftigen, en om liefdadigheids acties te ondernemen.

Door het bevestigen van 'gewetensvrijheid' eisen wij van al onze leden absoluut respect voor de opvattingen van anderen. Wij verzetten ons tegen alle vormen van onrecht en onderdrukking.Wij ondersteunen geen acties die de vrede en orde in de samenleving zouden verstoren, en wij onderwerpen ons aan de wetten van het land en/of de regio waarin wij actief zijn.